Đông trùng hạ thảo Côn Đảo


Tên cơ sở: DNTN Gas Thu Tâm

Địa chỉ: Cảng neo đậu tàu cá và tránh trú bão thu tâm, đường Bến đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0913.949680