Giỏ củi Bộ 2


Tên cơ sở: Công ty TNHH SX- TM Khang Việt Tiến

Địa chỉ: Tổ 34/29, Ô3, Khu phố Hải Hòa, Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0988.241.433