Giỏ sách thời trang - mã số 1800572


Tên cơ sở: DNTN SX TM Hiệp Hòa

Địa chỉ: Khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Điện thoại: 02543.867.131