Giò Thủ


Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất giò chả Vũ Minh Hiệp

Địa chỉ: 140 A Nguyễn Văn Cừ, Kp 1, phường Long Toàn, Tp.Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Điện thoại: 0909.060.339

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018