Giỏ tròn hoa thị khung sắt


Tên cơ sở: Doanh nghiệp tư nhân SX TM Hiệp Hòa

43/145 Ô4, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền,tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu.