Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022 là cơ hội để các địa phương đẩy mạnh liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên được diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (CTĐP) và Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận với sự tham dự của các đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và 8 tỉnh khu vực phía Nam, bao gồm: Lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện một số phòng, ban liên quan của Sở Công; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công Thương; các Sở, Ban, Ngành liên quan của tỉnh Ninh Thuận; đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên; đại diện các Báo, Đài Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022

Hội nghị là sự kiện nhằm đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khuyến công của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022, định hướng phát triển công tác khuyến công năm 2023, đề ra các biện pháp để hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả; đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao tỉ trọng công nghiệp.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận - ông Võ Đình Vinh

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Võ Đình Vinh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận cho biết, hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII là cơ hội để các địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi, rút ra những bài học trong công tác khuyến công, đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp.

Theo ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, chính sách khuyến công trong thời gian qua được triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc, hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của kinh tế và phòng chống dịch ở nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam, tình hình kinh tế đã có bước phục hồi nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là chi phí sản xuất tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tác động đến kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động khuyến công nói riêng.

Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương

Theo Cục Công Thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch năm (được giao 51,23 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) thực hiện là 11,07 tỷ đồng, đạt 99,37% so với kế hoạch (11,14 tỷ đồng); chiếm 14,71%  tổng kinh phí thực hiện KCQG toàn quốc năm 2021.

Nguồn kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) thực hiện là 37,73 tỷ đồng, đạt 94,11% so với kế hoạch (40,09 tỷ đồng), chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện KCĐP của cả nước năm 2021.

Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình... Địa phương có sự quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí đối với năm 2021 là Gia Lai, Quảng Ngãi.

7 tháng đầu năm 2022, kinh phí khuyến công toàn vùng đã thực hiện đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, so với tỷ lệ thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 cao hơn 62,15%. Trong đó: Kinh phí KCQG đã triển khai thực hiện 3,54 tỷ đồng, đạt 12,11% kế hoạch năm; kinh phí KCĐP 17,17 tỷ đồng, đạt 39,38% kế hoạch năm.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt là những khu vực, vùng còn nhiều lĩnh vực sản xuất còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi đánh giá những kết quả đạt được về kết quả khuyến công năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, nhìn thẳng vào các tồn tại, hạn chế, xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan để đề ra giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm và trước mắt để triển khai hoạt động khuyến công, bám sát tình hình phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt là tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, triển khai hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ khuyến công được giao năm 2022. Ngoài ra, cùng trao đổi kinh nghiệm, những hoạt động có giá trị từ thực tiễn tổ chức các hoạt động khuyến công; và thảo luận, đề xuất đến Bộ Công Thương, các cơ quan trung ương các chủ trương, các giải pháp cụ thể để đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, để hoạt động khuyến công có hiệu quả.

                                                                                            Công Năm

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: