Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII, năm 2022

Ngày 13/10/2022 tại Tây Ninh, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII, năm 2022.

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh là Hội nghị được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong năm 2021 và ước thực hiện 9 tháng năm 2022, phương hướng, biện pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022, định hướng phát triển công tác khuyến công năm 2023, đề ra các biện pháp để hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả; đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao tỉ trọng công nghiệp.

Hội nghị công tác khuyến công được diễn ra dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Cục CTĐP, Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh với sự tham dự của trên 250 đại biểu từ 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, bao gồm: Lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện một số phòng, ban liên quan của Sở Công Thương của một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công Thương; các Sở, Ban, Ngành liên quan của tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố của tỉnh Tây Ninh; đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; đại diện các Báo, Đài Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII, năm 2022, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương cho biết, Chính sách khuyến công thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp từ công tác chỉ đạo đến hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Công tác khuyến công bước sang giai đoạn 2021-2025 theo phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 100% các địa phương đã ban hành Chương trình khuyến công tại địa phương.

Cục CTĐP Ngô Quang Trung cũng nhấn mạnh: mỗi tỉnh thành cần tăng cường công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khuyến công áp dụng tại địa phương đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Đẩy mạnh thông tin truyền thông về cơ chế, chính sách và thực tế triển khai các hoạt động khuyến công chú trọng đánh giá hiệu quả, lợi ích mang lại từ các nội dung hoạt động khuyến công đối với cơ sở CNNT.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương năm 2021, việc triển khai các hoạt động khuyến công cơ bản đáp ứng được yêu cầu chung, tổ chức hệ thống khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực. Cán bộ làm công tác khuyến công có nơi còn hạn chế về số lượng và chất lượng chuyên môn nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc hoàn thành các đề án theo kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Khuyến công của các tỉnh thành như Đồng Tháp, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu… cũng đưa ra các ý kiến đóng góp về tình hình thực tế hoạt động khuyến công. Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm được thực hiện tích cực và hiệu quả, nhất là hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn được quan tâm, thúc đẩy sản xuất công nghiệp. Mạng lưới cộng tác viên khuyến công đến cấp xã đã được hình thành và hoạt động ở nhiều huyện, thị xã. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hạn chế khó khăn nhất định trong công tác tuyên truyền về hoạt động khuyến công đến từng cơ sở công nghiệp nông thôn.

                                                                                                                                                                   NGÂN TRẦN

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: