Hội nghị tổng kết hoạt động mạng lưới cộng tác viên Khuyến công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022

Mạng lưới cộng tác viên được thành lập theo quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong năm 2021 mạng lưới cộng tác viên đã phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai thực hiện các chương trình khuyến công.

Tháng 01/2022, Trung tâm Khuyến công đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động mạng lưới cộng tác viên Khuyến công năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có bà Vũ Bích Hảo – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ông Huỳnh Trung Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Lãnh đạo phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các cộng tác viên khuyến công.

Ông Huỳnh Trung Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN triển khai nhiệm vụ khuyến công năm 2022

Hội nghị đã tổng kết kết quả nhiệm vụ khuyến công năm 2021, đánh giá hoạt động mạng lưới cộng tác viên khuyến công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ khuyến công năm 2022. Tại hội nghị, bà Vũ Bích Hảo đã trao giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương cho 12 cộng tác viên khuyến công có đóng góp tích cực cho hoạt động khuyến công năm 2021. Các cộng tác viên khuyến công cùng Trung tâm Khuyến công thảo luận, trao đổi, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khuyến công năm 2022.

     

Bà Vũ Bích Hảo – PGĐ Sở Công Thương trao giấy khen cho 12 cộng tác viên

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Vũ Bích Hảo – Phó Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của các cộng tác viên khuyến công, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Khuyến công trong thời gian tới cần xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần đưa hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cộng tác viên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm Khuyến công, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về khuyến công, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công qua đó hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng sản xuất, lựa chọn hướng đầu tư phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

                                                                                             Minh Vân

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: