[INFOGRAPHIC] Phương pháp triển khai sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp

Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường (Theo UNEP)

 

Giang Nguyễn - Duy Anh
CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: