KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NĂM 2022

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, hoạt động khuyến công và tiết kiệm năng lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Hoạt động khuyến công và tiết kiệm năng lượng góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn ổn định tình hình kinh tế- xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện hiệu quả kế hoạch khuyến công và tiết kiệm năng lượng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thông qua các nội dung chương trình sau:

Chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất: Trung tâm đã hỗ trợ cho 09 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ là 2.250.000.000 đồng, thu hút nguồn vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn là 5.039.550.000 đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ tuy không lớn nhưng là động lực khuyến khích các cơ sở mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, góp phần phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương.

Hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp đầu tư MMTB, phòng trưng bày sản phẩm

Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm:

Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2022 đã tôn vinh 78 sản phẩm/bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, 35 sản phẩm/bộ sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực là 13 sản phẩm/bộ sản phẩm. Qua công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Trung tâm Khuyến công đã phát hiện nhiều sản phẩm, cơ sở CNNT có tiềm năng phát triển để kịp thời có chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công.

Năm 2022, chương trình hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh đã hỗ trợ 130 triệu cho 02 cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 01 cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Chương trình khuyến công đã đồng hành cùng các cơ sở CNNT xây dựng các địa điểm tin cậy, uy tín phục vụ nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh; hướng tới việc gắn kết với du lịch, thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Tạo cơ hội cho cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn còn được Trung tâm hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm như:  Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn – Bến Tre; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam – Tây Ninh. Các hoạt động tại Hội chợ triển lãm giúp các doanh nghiệp, cơ sở có cơ hội quảng bá, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm dịch vụ của mình, tìm kiếm đối tác, khách hàng mới; có điều kiện tham quan, tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Quảng bá giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh tại các hội chợ triển lãm

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực: Nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh cho các cơ sở, Trung tâm chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo tập huấn như: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; Tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Chuyên đề tập huấn: nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số, kỹ năng vận hàng gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử; nâng cao ý thức áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; bồi dưỡng kiến thức mới, những công nghệ mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ... Qua các lớp tập huấn học viên được cung cấp thêm nhiều kiến thức cơ bản trên các lĩnh vực, nắm bắt kịp thời các kỹ năng, nhu cầu đổi mới thích nghi với nền kinh tế thị trường.

Tổ chức tập huấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: Trung tâm nâng cao chất lượng đội ngũ mạng lưới cộng tác viên khuyến công và những người làm công tác khuyến công thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về khuyến công. Định kỳ tổ chức các cuộc họp mạng lưới cộng tác viên để phản ảnh tình hình và bàn bạc đề xuất ý kiến, giải pháp triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công.

Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, chương trình khuyến công đến các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên các phương tiện như: Website trung tâm, phát hành bản tin, các đài phát thanh và các kênh truyền thông khác tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Công thương giao như : đã phối hợp cùng phòng QLCN, Sở Công Thương làm việc với đoàn công tác của thành phố Sanjo trong khuôn khổ Dự án “Phổ cập, kiểm chứng và thương mại hoá thương hiệu chung từ sản phẩm của Tsubame Sanjo tại Việt Nam” do JICA tài trợ; Vận động và giới thiệu các cơ sở CNNT đăng ký tham gia khảo sát “hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tin cậy” năm 2022 do Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức; Khảo sát và giới thiệu các cơ sở CNNT chưa có website để hỗ trợ xây dựng website thuộc Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, các tổ chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ứng dụng thương mại điện tử; Giới thiệu doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Thương mại – Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ô-xtrây-li-a, Đề xuất các hoạt động ngành công thương kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023, cung cấp thông tin về tình hình hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực ngành công thương năm 2022; Phối hợp tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm của 06 tỉnh miền Đông Nam Bộ phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2022, hoạt động khuyến công địa phương và tiết kiệm năng lượng đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời giúp các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn thử thách, khuyến khích đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; thúc đẩy xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm Bà Rịa - Vũng Tàu; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Thu Thủy

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: