Mời tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống”.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thông báo đến các cơ sở và doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự chương trình với nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu: triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, danh thắng và các sản phẩm nghề thủ công truyền thống của Việt Nam nói chung, của các địa phương nói riêng tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; khẳng định tiềm năng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đề cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ di sản văn hóa.

2. Thời gian: dự kiến vào trung tuần tháng 11/2023 (đăng ký trước ngày 30/6/2023)

3. Địa điểm: tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

- Ông Trần Văn Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ triển lãm, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Điện thoại: 0869.113.999; Email: nghiepvutrienlam@gmail.com.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trân trọng thông báo các cơ sở và doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham gia./.

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: