Ngũ cốc nguyên chất Quê Tôi


Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên

Địa chỉ: 234/9 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0938.753.635