Nước chấm Bầu Mây


Tên cơ sở: HTX Nông Nghiệp - Thương Mại - Du Lịch Bầu Mây

117/5 Ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT