Phát huy vai trò hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sau nhiều năm triển khai thực hiện, hoạt động khuyến công đã đạt được những kết quả tích cực, đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương trình khuyến công được triển khai ngày càng nhiều nội dung với mục tiêu tạo thuận lợi và giúp cơ sở CNNT chủ động được nguồn lao động có chất lượng trong sản xuất; Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu; giảm phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Năm 2022, chương trình khuyến công đã thực hiện được kết quả như sau: Hỗ trợ cho 10 doanh nghiệp UDMMTB tiên tiến trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm hao tổn nguyên liệu, tiết kiệm điện năng, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động; Tổ chức 03 lớp nâng cao năng lực các cơ sở CNNT trên địa bàn với 100 học viên là đại diện các cơ sở CNNT. Qua đó giúp cho các cơ sở CNNT nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường ; Tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn với 35 học viên. Lớp tập huấn giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhận thức đúng những lợi ích và kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất, giúp giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng cũng như góp phần bảo vệ môi trường; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ CTV và cán bộ làm công tác khuyến trên địa bàn tỉnh ; Phát hiện và tôn vinh 35 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 13 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; Phát hành 04 kỳ bản tin khuyến công; Phát sóng 240 tin bài trên các đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố;  Hỗ trợ cho 03 cơ sở đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu; Khảo sát thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh sản phẩm và viết bài giới thiệu cho 150 cơ sở CNNT đăng tải cập nhật lên trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công

Một trong những hoạt động năm 2022

Trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chương trình khuyến công quốc gia

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương phê duyệt giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023 tại Quyết định số 2948/QĐ-BCT thực hiện 02 đề án “Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước”.

- Chương trình khuyến công địa phương

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2023 tại công văn số 4262/UBND-VP, gồm 23 nhiệm vụ: Tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất sạch hơn; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp; Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, chính sách khuyến công; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, v.v.

Khảo sát thực tế các cơ sở hỗ trợ UDMMTB tiên tiến năm 2023

Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2023, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn; Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai đề án nhiệm vụ đúng tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; Duy trì, củng cố mạng lưới cộng tác viên, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách khuyến công qua nhiều kênh: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, đài phát thanh cấp huyện, bản tin khuyến công, trang web Trung tâm Khuyến công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông.

Thu Thủy

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: