Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa cho vay ngắn hạn với lãi suất 5,5%/năm

Thông tư số 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được ban hành cuối tháng 2-2016 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-4-2016.

Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn (thời gian vay vốn dưới 1 năm là 5,5%/năm; lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn là 7,0%/năm. Các mức lãi suất trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay cho DNNVV kể từ ngày Thông tư 37/2016/TT-BTC có hiệu lực.

Quỹ phát triển DNNVV (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động (DNNVV trực tiếp đầu tư, sản xuất - kinh doanh thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ do Bộ KHĐT ban hành trong từng thời kỳ).

Theo Báo Bà Rịa Vũng Tàu.

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: