Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh BR - VT: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015

Nhằm thúc đẩy thương mại nông thôn phát triển, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, ngày 22/9/2011 vừa qua Sở Công Thương đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh BR-VT tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, nội dung Chương trình phối hợp gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thương mại nông thôn đến cán bộ, hội viên, nông dân; Phối hợp tổ chức thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển thương mại nông thôn theo Đề án phát triển thương mại nông thôn; Phối hợp trong bồi dưỡng đào tạo nhằm giúp nông dân từng bước tiếp cận và nâng cao kỹ năng sản xuất hàng nông sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Để triển khai tốt các nội dung chương trình phối hợp trên, Hội Nông dân tỉnh sẽ có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp đến cán bộ Hội Nông dân các cấp; Chủ động xây dựng dự án trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, phát triển làng nghề, ngành nghề phi nông nghiệp tại các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ cung cấp thông tin, tài liệu để Hội Nông dân thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổi biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển thương mại nông thôn; Định hướng và hỗ trợ cho Hội Nông dân các vấn đề về phát triển thương mại nông thôn; Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất nông sản hàng hóa. Hàng năm vào đầu quý IV, hai đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm sau.

Trên cơ sở các nội dung chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương và Hội Nông dân tỉnh BR-VT, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ liên kết chặt chẽ với Hội Nông dân để xây dựng các mô hình khuyến công, ứng dụng và chuyển giao khoa học – công nghệ nhằm đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề phi nông nghiệp tại vùng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới; Tiếp cận các hộ sản xuất nông nghiệp có nhu cầu tư vấn việc áp dụng các công nghệ thiết bị phục vụ việc bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch nhằm tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao hơn khi bán sản phẩm nông nghiệp thô chưa qua chế biến. Dự kiến, sẽ xây dựng các đề án khuyến công như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp để khuyến khích hiện đại hóa công nghệ truyền thống; Hỗ trợ xây dựng mô hình về sửa chữa, sản xuất máy cơ khi, nông cụ phục vụ nông – lâm – thủy sản; Hỗ trợ xây dựng mô hình chế biến nguyên liệu, đặc biệt là quy mô nhỏ tại các vùng nguyên liệu phân tán để cung cấp cho các cơ sở công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp; Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: