Sữa chua dẻo


Tên cơ sở: Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Nhiệm

Tổ 1, thôn Tân Lễ A, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.