Sữa Ong chúa viên nang


Tên cơ sở: Công ty TNHH SX TM DV Hạnh Phúc Organic

Địa chỉ: Số 333/13 ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0908707567

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018