Thịt thân ghẹ sạch cao cấp


Tên cơ sở: Công ty chế biến thủy sản Đức Danh

Tổ 27, Phước Lâm, Phước Hưng, huyện Long Điền,  tỉnh BR-VT