Tiếp đón đoàn Sở Công Thương Đắk Lắk đến trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến công và quản lý cụm công nghiệp năm 2023

Tháng 8/2023, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đến trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến công và quản lý cụm công nghiệp.

Tiếp đoàn công tác, về phía Bà Rịa – Vũng Tàu có Bà Vũ Bích Hảo - Phó Giám đốc Sở Công Thương, ông Đinh Trọng Cường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm đã thân mật tiếp đón và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng đoàn công tác Sở Công Thương Đắk Lắk.

Mở đầu buổi làm việc, bà Vũ Bích Hảo - Phó Giám đốc Sở Công Thương giới thiệu những nét chính tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tiếp theo, ông Đinh Trọng Cường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN báo cáo với đoàn về kết quả hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Về nhiệm vụ khuyến công, hàng năm, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các hoạt động khuyến công bám sát mục tiêu chương trình khuyến công giai đoạn, định hướng phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở CNNT để hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, có thêm nhiều sản phẩm mới, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Quy mô, chất lượng đề án khuyến công ngày càng được nâng cao, hỗ trợ đúng trọng tâm, trọng điểm, đề án có sức lan tỏa, có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp nông thôn. Từ tháng 7/2023, ngoài nhiệm vụ khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý, vận hành khai thác hạ tầng kỹ thuật 04 cụm công nghiệp, gồm: CCN Hoà Long, thành phố Bà Rịa; CCN chế biến thực phẩm Long Phước, thành phố Bà Rịa; CCN chế biến hải sản Bình Châu, huyện Xuyên Mộc và CCN chế biến hải sản Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Sở Công Thương đã trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm như: Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nhiệm vụ khuyến công, đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động khuyến công và các chương trình bình chọn đến các doanh nghiệp, đồng thời quảng bá các sản phẩm CNNTTB rộng rãi, có hiệu quả; Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các cơ sở CNNT; Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công. Kinh nghiệm quản lý công nghiệp và thu hút đầu tư các cụm công nghiệp cũng được trao đổi, tạo điều kiện cho hai bên nắm được quá trình hình thành, phát triển các cụm công nghiệp; cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong quá trình hoạt động các cụm công nghiệp.

Buổi làm việc đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho hai Sở Công Thương và Trung tâm khuyến công học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hai chiều trong thời gian tới.

                                                                                                    NGÂN TRẦN

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: