Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

Công nghiệp nông thôn (CNNT) có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động và góp phần thúc đấy xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản phẩm CNNT  tiêu biểu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình khuyến công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Do đó, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.

Quyền lợi của các cơ sở CNNT khi tham gia chương trình bình chọn và có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu:

Được tặng thưởng bằng tiền mặt.

Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công để phát triển sản phẩm.

Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên Website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN; Bản tin Khuyến công….

Được xem xét hỗ trợ một phần chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm,…

Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm

Theo Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022, công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện được tổ chức từ tháng 03 đến tháng 4 năm 2022. Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 để kịp tiến độ tham gia bình chọn  sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Nam dự kiến được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào quý III năm 2022. Đối tượng  tham gia bình chọn là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa ( doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật).

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên cơ sở tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được đánh giá theo nhóm của sản phẩm và đáp ứng 04 nhóm tiêu chí cơ bản: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ; và nhóm tiêu chí khác. Theo quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức  bình chọn  sản phẩm CNNT tiêu biểu thì thang chấm điểm là 100, trong đó điểm tối đa cho nhóm tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất là 40; điểm tối đa cho nhóm tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường là 40; điểm tối đa cho nhóm tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ là 10; và điểm tối đa cho nhóm tiêu chí khác là 10.

Kinh phí tổ chức bình chọn  sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia bình chọn sản phẩm CNNT cấp khu vực phía Nam thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt.

Các cơ sở CNNT được trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực 2020 và cấp quốc gia năm 2021

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Sở Công Thương tổ chức thực hiện kế hoạch số 35/KH-UBND. Đơn vị thực hiện Kế hoạch là Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đơn vị phối hợp, thông tin tuyên truyền là Đài phát thanh – truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh các xã, huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Các cộng tác viên khuyến công.

                                                                                             Vũ Liên

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: