Doanh nghiệp Nam Cường Đoàn Kết - Đơn vị tiên phong trong sản xuất và cung cấp sản phẩm Cửa cuốn tấm liền Công nghệ Úc trên địa bàn huyện Đất Đỏ
Doanh nghiệp Nam Cường Đoàn Kết - Đơn vị tiên phong trong sản xuất và cung cấp sản phẩm Cửa cuốn tấm liền Công nghệ Úc trên địa bàn huyện Đất Đỏ
Mời tham gia Chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Mời tham gia Chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU NĂM 2020
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU NĂM 2020
Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình.
Khuyến công quốc gia hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các DN, cở sở công nghiệp nông thôn
Khuyến công quốc gia hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các DN, cở sở công nghiệp nông thôn
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng MMTB tiên tiến trong sản xuất cơ khí cho Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường Đoàn Kết.
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng MMTB tiên tiến trong sản xuất cơ khí cho Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường Đoàn Kết.
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ gia dụng cho cơ sở Mộc gia dụng Minh Quang
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ gia dụng cho cơ sở Mộc gia dụng Minh Quang
Nghiệm thu đề án hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm cho HTX Nông nghiệp – Thương mại – Du lịch Bầu Mây
Nghiệm thu đề án hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm cho HTX Nông nghiệp – Thương mại – Du lịch Bầu Mây
Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm cho Công ty TNHH thực phẩm Amazon
Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm cho Công ty TNHH thực phẩm Amazon
Tọa đàm về công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
Tọa đàm về công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ƯDMM thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tiến Dũng.
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ƯDMM thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tiến Dũng.
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Thiết kế Xây dựng Tuấn Dũng
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Thiết kế Xây dựng Tuấn Dũng
Hỗ trợ Công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm
Hỗ trợ Công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty cổ phần nội thất Anh Em
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty cổ phần nội thất Anh Em
Bà Rịa – Vũng Tàu: chế biến gỗ công nghiệp chuyển biến tích cực trong sản xuất
Bà Rịa – Vũng Tàu: chế biến gỗ công nghiệp chuyển biến tích cực trong sản xuất
Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia  Hội chợ thương mại quốc tế Nha Trang năm 2019
Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Nha Trang năm 2019
Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia  Hội chợ Triển lãm Hàng CNNTTB  khu vực miền Trung – Tây Nguyên Gia Lai năm 2019
Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia Hội chợ Triển lãm Hàng CNNTTB khu vực miền Trung – Tây Nguyên Gia Lai năm 2019
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư  phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm
TX Phú Mỹ: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tiến Dũng.
TX Phú Mỹ: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ cho Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tiến Dũng.
Tích cực vận động các tỉnh, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019
Tích cực vận động các tỉnh, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019
Doanh nghiệp tăng lợi nhuận 30% nhờ đầu tư cải tiến máy móc
Doanh nghiệp tăng lợi nhuận 30% nhờ đầu tư cải tiến máy móc
Bế mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bế mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hội nghị khuyến công khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Hội nghị khuyến công khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khuyến công

LOGO DOANH NGHIỆP

Vui lòng liên hệ:

Tel: 0254 3512782 - 0254 3512011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
ĐC: 8 Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
biet thu dep