Bà Rịa – Vũng Tàu: 24 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
Bà Rịa – Vũng Tàu: 24 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
Hội nghị triển khai về CNHT và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Hội nghị triển khai về CNHT và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Huyện  Đất Đỏ - Tôn vinh 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Huyện Đất Đỏ - Tôn vinh 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2016
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2016
Huyện Châu Đức: Bình chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn  tiêu biểu năm 2016
Huyện Châu Đức: Bình chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Kết quả chấm điểm Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 tại huyện Xuyên Mộc
Kết quả chấm điểm Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 tại huyện Xuyên Mộc
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong hoạt động tư vấn dịch vụ có thu hiệu quả nhất quý I/2016
Khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong hoạt động tư vấn dịch vụ có thu hiệu quả nhất quý I/2016
9 sản phẩm tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đất Đỏ năm 2016
9 sản phẩm tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đất Đỏ năm 2016
Huyện Châu Đức: 14 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Huyện Châu Đức: 14 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Thành phố Bà Rịa tổ chức chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Thành phố Bà Rịa tổ chức chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng hành cùng cơ sở công nghiệp nông thôn
Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng hành cùng cơ sở công nghiệp nông thôn
Công tác vận động các cơ sở CNNT tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 tại huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc
Công tác vận động các cơ sở CNNT tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 tại huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc
Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016
Khuyến công Bà Rịa Vũng tàu năm 2015 - Nhiều hoạt động thiết thực
Khuyến công Bà Rịa Vũng tàu năm 2015 - Nhiều hoạt động thiết thực
Tổng kết hoạt động mạng lưới cộng tác viên Khuyến công năm 2015
Tổng kết hoạt động mạng lưới cộng tác viên Khuyến công năm 2015
Trung tâm Khuyến công:  đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Trung tâm Khuyến công: đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Thành công từ việc tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Thành công từ việc tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Chấm điểm sản phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2015
Chấm điểm sản phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2015
Khuyến công hướng đến cộng đồng kinh tế ASEAN
Khuyến công hướng đến cộng đồng kinh tế ASEAN
  Bà Rịa - Vũng Tàu: Gỡ vướng cho cơ sở công nghiệp nông thôn
Bà Rịa - Vũng Tàu: Gỡ vướng cho cơ sở công nghiệp nông thôn
Bế mạc Hội chợ Công Thương - Du Lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015
Bế mạc Hội chợ Công Thương - Du Lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015
Tập huấn phố biến kiến thức về sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Tập huấn phố biến kiến thức về sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Công nghiệp nông thôn tỉnh BR-VT hợp tác, liên kết tại Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực phía Nam - Cần Thơ năm 2015
Công nghiệp nông thôn tỉnh BR-VT hợp tác, liên kết tại Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực phía Nam - Cần Thơ năm 2015
Mời tham gia hội chợ Triển lãm Tuần nhận diện hàng Việt 2015 “Tự hào hàng Việt Nam”
Mời tham gia hội chợ Triển lãm Tuần nhận diện hàng Việt 2015 “Tự hào hàng Việt Nam”

Khuyến công

Tiết kiệm năng lượng

CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Trung tâm Khuyến công My status Trung tâm Khuyến công My status
Vui lòng liên hệ:
Tel: 064 3512782 - 064 3512011
THỐNG KÊ TRUY CẬP